Paste your Bing Webmaster Tools verification code here
Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych polecanestrony.info utrzymywanym i redagowanym przez Virtual Network Communications z siedzibą w Warszawie przy ulicy Oskara Kolberga 5, kod pocztowy 02-650, NIP: 521-303-23-11.
 2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póŸźn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Regulamin dostępny jest w formie papierowej na żądanie oraz na stronie www.polecanestrony.info

§2

Definicje

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Katalogu stron internetowych w celu dodania strony internetowej do Katalogu
 2. Redaktorzy – zespół prowadzący i moderujący Katalog stron internetowych www.polecanestrony.info
 3. Katalog – serwis internetowy dos†epny pod domeną www.polecanestrony.info
 4. Strona użytkownika – strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu
 5. Kod aktywacyjny – dostarczany odpłatnie użytkownikowi kod w wiadomości SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail, który umożliwia zgłoszenie strony użytkownika do Katalogu.
 6. Aktywna promocja – okres, który Użytkownik wykupuje dodatkowe formy promocji i reklamy w wybranych podstronach katalogu.

§3

Procedura zgłoszenia strony użytkownika do Katalogu

 1. Każdy użytkownik może zgłosić Stronę internetową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://www.superstrony.org/wybierz-wpis/ oraz akceptacji (wymaganej bezwzględnie) Regulaminu.
 2. W ramach zgłoszenia Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych form wpisu: bezpłatny, podstawowy, brązowy, srebrny, złoty, platynowy i black.
 3. Wpisy różnią się czasem aktywnej promocji w Katalogu oraz lista usług dodanych.
 4. Pełna lista właściwości wpisów dostępna jest pod adresem: http://www.superstrony.org/wybierz-wpis/
 5. Wybranie wpisu płatnego wymaga uiszczenia opłaty za sprawdzenie i moderację.
 6. Opłaty za wpisy realizowane są przez płatności online z wykorzystaniem serwisu zewnętrznego: PayPal.
 7. Koszt wpisów kształtuje się następująco: wpis bezpłatny: 0 zł, wpis podstawowy: 9 zł, wpis brązowy: 19 zł, wpis srebrny 29 zł, wpis złoty: 39 zł, wpis platynowy: 49 zł, wpis black: 69 zł.
 8. Czas aktywnej promocji w poszczególnych wpisach: wpis bezpłatny: 365 dni, wpis podstawowy: 30 dni, wpis brązowy: 45 dni, wpis srebrny 60 dni, wpis złoty: 60 dni, wpis platynowy: 90 dni, wpis black: 120 dni.
 9. Po zakończeniu okresu Aktywnej promocji każdy wpis przenoszony jest do kategorii wpisów bezpłatnych.
 10. Możliwe jest wznowienie promocji każdego wpisu według cen obowiązujących w regulaminie.
 11. Każda Strona użytkownika może zostać dodana tylko raz do Katalogu.
 12. Do Katalogu dodawać można wyłącznie strony główne Stron użytkowników.
 13. Dodawane podstrony będą usuwanie.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Strony użytkownika w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań ujętych w niniejszym regulaminie.
 15. Każde zgłoszenie Strony użytkownika jest moderowane przez Redaktorów.
 16. Strona użytkownika zostanie dodana w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia do Katalogu, jeżeli spełnia bez względnie następujące warunki:
 17. Adres domeny internetowej Strony użytkownika jest prawidłowy.
 18. Strona użytkownika nie zgłasza błędów podczas wywołania w przeglądarce.
 19. Strona użytkownika wyświetla się prawidłowo w przeglądarce.
 20. Kategoria do które zgłoszono Stronę użytkownika jest zgodna z tematyką.
 21. Tytuł strony zawiera nazwę firmy lub projektu.
 22. Opis oraz słowa kluczowe podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Strony użytkownika.
 23. Opis musi zawierać minimum 500 a maksimum 1000 znaków, nie może być zlepkiem słów po przecinku i musi opisywać zawartość danej strony.

§4

Zabronione strony użytkowników

 1. Strony erotyczne,
 2. Strony pornograficzne,
 3. Strony użytkowników w budowie,
 4. Strony łamiące prawo w tym naruszające dobra osobiste i firmowe oraz prawa autorskie i majątkowe,
 5. Strony dotyczące hazardu,
 6. Strony zakładów bukmacherskich,
 7. Strony systemów zarabiania typu Surbar, Getpaid i innych,
 8. Strony promujące nielegalne suplementy i leki,
 9. Strony zaplecza SEO, tzw. zaplecza,
 10. Strony propagujące nienawiść, przemoc,
 11. Strony służące wyłącznie zarabianiu w systemach Adsense i podobnych,
 12. Strony zawierające szkodliwe oprogramowanie i wirusy,
 13. Strony będące podstronami Strony głównej użytkownika,
 14. Strony typu subdomena serwisu głównego,
 15. Strony zlokalizowane na darmowych hostingach.

§5

Restrykcje

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania stron, który treść bądź zwartość istotnie zmieniła się, w wyniku czego narusza zasady wymienione w §3 i §4.
 2. Jeżeli w toku rewizji zawartości katalogu Redakcja wykryje naruszenia o których mowa w regulaminie strona zostanie usunięta bez wezwania.
 3. Strony użytkowników, które linkują do zakazanych stron wymienionych w §4 będą usuwane bez wezwania.
 4. Ponowne zgłoszenie Strony użytkownika usuniętej przez Redakcję jest możliwe pod warunkiem ponownie przesłanego poprawnego zgłoszenia.
 5. W przypadku zastosowania przysługującego prawa Redakcji w oparciu o paragrafy 3, 4 i 5 opłata zrealizowana przez Użytkownika w wysokości określonej w §3 nie podlega zwrotowi.

§6

Zarządzanie Stronami użytkowników w Katalogu

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Strony z Katalogu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.superstrony.org/moje-konto/ lub w toku wysłanego zgłoszenia o usunięcie: redakcja@polecanestrony.info

§7

Postanowienia końcowe

 1. Każde zgłoszenie Strony użytkownika do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od www.polecanestrony.info, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Strony do Katalogu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Virtual Network Communications w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Dane nie są przetwarzane przez podmioty partnerskie i zewnętrzne.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez www.polecanestrony.info. Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Strony użytkownika z Katalogu przez Redaktorów.
 5. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje w formie pisemnej na adres: Virtual Network Communications, ul. Oskara Kolberga 5/39, 02-650 Warszawa lub elektronicznie: redakcja@polecanestrony.info
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.
 7. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie póŸniej niż w terminie czternastu (28) dni od ich zgłoszenia.
 8. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

pdf database mp3 database movie database